نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

درس دهم- آموزش ترسیم چند ضلعی و ستاره در آرتکم 2018

در این درس از آموزش ارتکم 2018، به ترسیم ترسیم چند ضلعی و ستاره در آرتکم 2018 پرداخته ایم. روش کار ترسیم وکتور آرتکم 2018، مشابه هم هستند.

ابتدا از نوار ابزار Design Tool، بر روی مثلث کوچک کنار گزینه Create Polygon کلیک می کنیم. دو ابزار مطابق شکل 1-1 نمایش خواهد داد. یکی از ابزارها برای رسم چند ضلعی (Create Polygon) و ابزار دیگر جهت ترسیم ستاره (Create Star) به کار می رود.

درس دهم- آموزش ترسیم چند ضلعی و ستاره در ارتکم 2018
شکل1-1- آموزش ترسیم چند ضلعی و ستاره در ارتکم 2018

ترسیم چند ضلعی و ستاره در آرتکم 2018

در ترسیم چند ضلعی و ستاره در آرتکم 2018 ، در زیر در مورد هر کدام بحث خواهیم کرد. مشخصات ترسیم چند ضلعی و ستاره اگرچه مشابه اما کمی متفاوت از هم است.

ترسیم چند ضلعی

اگر می خواهید وکتور چند ضلعی رسم کنید گزینه Create Polygon را انتخاب کنید. پس از انتخاب این گزینه، پنل Tool Setting مشخصات مربوط به ترسیم چند ضلعی را نمایش خواهد داد. (شکل 2-1)

  1. No. Of Point: این گزینه تعداد اضلاع چند ضلعی را مشخص می کند. مثلا اگر بخواهید 6 ضلعی ترسیم کنید در این قسمت عدد 6 را وارد کنید. Angle: چرخش وکتور در راستای مرکز را مشخص می کند.
  2. Polygon Center: محل قرار گیری شکل نسبت به مرکز را مشخص می کند. نقاط x ,y مختصات شکل را مشخص می کنند که بر حسب میلی متر است.
  3. Radius: اندازه شعاع شکل بر حسب میلی متر مشخص می کند.
  4. Create: پس از تنظیمات مربوط به شکل، جهت رسم نهایی شکل بر روی گزینه Create کلیک کنید.
ترسیم چند ضلعی و ستاره در آرتکم 2018
شکل1-2- مشخصات پنجره Tool Setting برای ترسیم چند ضلعی در آرتکم 2018

ترسیم ستاره در آرتکم 2018

اگر می خواهید وکتور چند ضلعی رسم کنید گزینه Create Star را انتخاب کنید. پس از انتخاب این گزینه، پنل Tool Setting مشخصات مربوط به ترسیم ستاره را نمایش خواهد داد. (شکل 3-1)

  1. No. Of Point: این گزینه تعداد اضلاع چند ضلعی را مشخص می کند. مثلا اگر بخواهید 6 ضلعی ترسیم کنید در این قسمت عدد 6 را وارد کنید. Angle: چرخش وکتور در راستای مرکز را مشخص می کند.
  2. Star Center: محل قرار گیری شکل نسبت به مرکز را مشخص می کند. نقاط x ,y مختصات شکل را مشخص می کنند که بر حسب میلی متر است.
  3. Radius Of First Point: شعاع ابتدایی ستاره را مشخص می کند.
  4. Radius Of second Point: شعاع انتهایی ستاره را مشخص می کند.
درس دهم- آموزش ترسیم چند ضلعی و ستاره در ارتکم 2018
شکل3-1- مشخصات پنجره Design Tool جهت ترسیم ستاره در آرتکم 2018

آموزش آرتکم 2018

درس اول- شروع کار با نرم افزار آرتکم 2018

درس دوم- چیدمان نوار ابزارها در آرتکم 2018

درس سوم- انواع فایل های آرتکم 2018

درس چهارم- ویرایش نوار ابزار آرتکم 2018

درس پنجم- معرفی نوار ابزارهای ویرایش ارتکم 2018

درس ششم- آموزش خطوط راهنما در آرتکم 2018

درس هفتم- آموزش ترسیم خط در آرتکم 2018

درس هشتم- آموزش ترسیم مستطیل یا مربع با آرتکم 2018

درس نهم- آموزش ترسیم دایره و بیضی با آرتکم 2018

روش کار طرح های سه بعدی سی ان سی- کنترل عددی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *