نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

درس یازدهم- ترسیم کمان در آرتکم 2018

جهت ترسیم کمان در آرتکم 2018، از نوار ابزار Design Tool، گزینه Create Arcs (شکل 1-1) را بزنید. با این کار می توانید در آرتکم 2018 کمان ترسیم کنید. تا اینجا دیدید که برای ترسیم وکتور در آرتکم 2018 فقط از نوار ابزار Design Tool استفاده می شود.

ادامهٔ «درس یازدهم- ترسیم کمان در آرتکم 2018»